Members

bStaffbStudentsbTop pageb


    Staff


Professor

Dr. Tomomichi HAGIWARA hagiwara

Assistant Professor

Dr. Yohei HOSOE hosoe

2019/12/1: Dr. Yoshio Ebihara took a post as Professor at Kyushu University


@ Students


Graduate course D1 Xi YANG xyang
Graduate course M2 Daichi ISHII ishii
Kenta OSAKI osaki
Teruki KATO tkato
Shotaro YANASE yanase
Graduate course M1 Ryosuke SHIGA shiga
Daiki TAKITA takita
Yu DANJO danjo
Zuiki CHO cho
Undergraduate course B4 Haruki FUJII fujii
Yuki MICHITANI michitani
Shota MORIYAMA moriyama
Ryo YAMAGISHI yamagishi
Taichi YUYAMA yuyama
   OB,OG


2018 Yuji NAGIRA Yuya KATO Toshiki SHIMASAKI Hiroki HARA
Hiroki MATSUZAKI Naoki USHIRODA

2018 Usung YANG Hiroki INOUE Syusuke HIGAKI Shogo FUKUI
Satoshi YAMAUCHI Ikuma YAMAGUCHI

2017 Akira INAI Takashi OKAMOTO Tomoya HONDA Hiromasa MITA
Masaya OKUNO

2016 YongWoo CHOI Masayoshi SASAKI Seiya TAKAHASHI Toru TAMBO
Yusuke ASHITANI

2015 Kazuki ASAHINA Shogo SHINTANI Naoya NISHIO Shinsuke FUKUBA

2014 JungHoon KIM Hirokazu SHIMAMOTO Keisuke MATSUO Mitsuaki MIYAMOTO
Ritsuya YAMAMOTO

2013 Yohei HOSOE Kei KATAYAMA Chiaki KANDA Ryosuke GOTO
Taiki MATSUMURA Takuro YAMASHITA

2012 Masaharu KAMOHARA Yuki SAITO Tatsuya YAMAZAKI Haruki YOSHIMURA
Kensuke ARAKI

2011 Mikinori ONO Toru TAKAYANAGI Tokuya FUJINAMI Nobuaki MARUOKA

2010 Yuki KUBOYAMA Yuhei KOZAKAI Masato TAHARA Hiroaki OTAKE
Kenji TAKEUCHI

2009 Takayuki INUI Yoshinori FUJIWARA Yusuke MATSUDA Kenichi MORIOKA
Masahiro KOBAYASHI

2008 Yasuhiro OHARA Masaomi TANAKA Yudai FUDABA Jun YAMAGUTI
Megumi KOYAMA

2007 Yusuke ONISHI Koichiro OKADA Katsuhiro KANAMORI Yuanzhi LI
Masahiro OKUMA Mariko YAMAZAWA

2006 Hiroaki UMEDA Kenichi TOHI

2005 Shogoro KIYOTA Yoshito HIRAI Kazuhiro HORIGUCHI Katsutoshi MAEDA
Hiroaki TANAKA Daisuke NAKAMURA Sanguk PARK

2004 Takahisa ISHIGURO Kazuki TOMIOKA Ryota MORI Yasuhiro WADA
Mitsuki NISHIMOTO Yuki FUJIMURA

2003 Jo KUWABARA Yoshinori TANIMURA Yuki TSURUGUCHI Hidenori KAJIYAMA

2002 Makoto KAMACHI Kazuma TOKUMA Gaku MATSUYAMA Yoshihiro MATSUOKA

2001 Yoshio EBIHARA Jun ZHOU Masashi SAWADA Naohiro NOZAKI
Saori ONO

2000 Takuma HOSOKAWA Toru MUGIUDA Kunihiro OGURI

1999 Takuro ISHIKAWA Koichiro YAMAMOTO Nakamura Tomokazu

Site Policy