Members

bStaffbStudentsbTop pageb


    Staff


Professor

Dr. Tomomichi HAGIWARA hagiwara

Associate Professor

Dr. Yoshio EBIHARA ebihara

Assistant Professor

Dr. Yohei HOSOE hosoe
@ Students


Graduate course D1 Yuji NAGIRA nagira
Graduate course M2 Akira INAI inai
Takashi OKAMOTO okamoto
Tomoya HONDA honda
Hiromasa MITA mita
Graduate course M1 Usung YANG yang
Hiroki INOUE inoue
Syusuke HIGAKI higaki
Shogo FUKUI fukui
Satoshi YAMAUCHI yamauchi
Undergraduate course B4 Masaya OKUNO okuno
Yuya KATO kato
Toshiki SHIMASAKI shimasaki
Hiroki HARA hara
Hiroki MATSUZAKI matsuzaki
   OB,OG


2016 YongWoo CHOI Masayoshi SASAKI Seiya TAKAHASHI Toru TAMBO
Yusuke ASHITANI

2015 Kazuki ASAHINA Shogo SHINTANI Naoya NISHIO Shinsuke FUKUBA

2014 JungHoon KIM Hirokazu SHIMAMOTO Keisuke MATSUO Mitsuaki MIYAMOTO
Ritsuya YAMAMOTO

2013 Yohei HOSOE Kei KATAYAMA Chiaki KANDA Ryosuke GOTO
Taiki MATSUMURA Takuro YAMASHITA

2012 Masaharu KAMOHARA Yuki SAITO Tatsuya YAMAZAKI Haruki YOSHIMURA
Kensuke ARAKI

2011 Mikinori ONO Toru TAKAYANAGI Tokuya FUJINAMI Nobuaki MARUOKA

2010 Yuki KUBOYAMA Yuhei KOZAKAI Masato TAHARA Hiroaki OTAKE
Kenji TAKEUCHI

2009 Takayuki INUI Yoshinori FUJIWARA Yusuke MATSUDA Kenichi MORIOKA
Masahiro KOBAYASHI

2008 Yasuhiro OHARA Masaomi TANAKA Yudai FUDABA Jun YAMAGUTI
Megumi KOYAMA

2007 Yusuke ONISHI Koichiro OKADA Katsuhiro KANAMORI Yuanzhi LI
Masahiro OKUMA Mariko YAMAZAWA

2006 Hiroaki UMEDA Kenichi TOHI

2005 Shogoro KIYOTA Yoshito HIRAI Kazuhiro HORIGUCHI Katsutoshi MAEDA
Hiroaki TANAKA Daisuke NAKAMURA Sanguk PARK

2004 Takahisa ISHIGURO Kazuki TOMIOKA Ryota MORI Yasuhiro WADA
Mitsuki NISHIMOTO Yuki FUJIMURA

2003 Jo KUWABARA Yoshinori TANIMURA Yuki TSURUGUCHI Hidenori KAJIYAMA

2002 Makoto KAMACHI Kazuma TOKUMA Gaku MATSUYAMA Yoshihiro MATSUOKA

2001 Yoshio EBIHARA Jun ZHOU Masashi SAWADA Naohiro NOZAKI
Saori ONO

2000 Takuma HOSOKAWA Toru MUGIUDA Kunihiro OGURI

1999 Takuro ISHIKAWA Koichiro YAMAMOTO Nakamura Tomokazu